Aktualności

Pomoc czy biurokracja – sprawdziliśmy tarczę PiS


Kilka dni temu do biura senatorskiego wpłynęło kilka skarg przedsiębiorców, którzy zwracali uwagę na bardzo długi czas rozpatrywania wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. W związku z tym biuro zwróciło się do przedstawicieli dwóch instytucji działajacych na terenie Lublina i będących operatorami niektórych form wsparcia – był to Miejski Urząd Pracy w Lublinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.

Wśród naszych pytań szczególną uwagę zwróciliśmy ilość środków przekazanych na udzielenie wsparcia, ilość wniosków złożonych przez przedsiębiorców a także ilości odrzuconych wniosków, czas rozpatrywania oraz powody negatywnej oceny.

Jak wynika pism, ale także z naszych rozmów z urzędnikami największym problemem jest dość skomplikowany wzór wniosku, zbyt duża liczba załączników i brak jasnych reguł dot. kryteriów pomocy. A także ogromna biurokracja, która z kolei wymusza na urzędnikach wielu czynności dodatkowych przy rozpatrywaniu wniosków. Efekt? Wiele wniosków dopiero w sierpniu zostanie rozpatrzona. To jest niedopuszczalna sytuacja, na którą nie możemy sobie pozwolić. Dlatego będziemy podejmować kolejne interwencje w tej sprawie.

Poniżej publikujemy odpowiedź z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Odpowiedź na pismo dot. pozyczek dla przedsiębiorców